Organisatie 4.0: “Het gaat om veranderkracht”

Technologische ontwikkelingen maken dat organisaties er in snel tempo anders uit gaat zien. Door robotisering en digitalisering zullen veel beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. In deze nieuwe beroepen staan samenwerken, communicatieve vaardigheden, creativiteit en technologiegebruik centraal. Deze technologische stroomversnelling maakt ook dat organisaties zich razendsnel moeten kunnen aanpassen aan veranderde behoeften. Het faillissement van een aantal grote winkelketens in de afgelopen tijd is een bewijs van het feit dat organisaties hun strategie steeds moeten bijsturen. Organisaties moeten dus wendbaar zijn, en zichzelf opnieuw kunnen uitvinden, indien de markt daarom vraagt.

In de toekomstige organisaties is er geen klassieke hierarchie meer, geen Sales, R&D, IT of HR meer. Er worden teams samengesteld uit verschillende disciplines. Geen vaste functies meer met een daaraan gekoppelde status en positie, deze worden vervangen door posities met bewezen meerwaarde.

En hoe weten wij dan of mensen geschikt zijn voor deze nieuwe manier van werken? Het opstellen van functieprofielen biedt geen zekerheid, en functiecompetenties worden gezien als kwaliteiten van het verleden. Het zal veel meer gaan om over het potentieel en de veranderkracht. Kortom: “wie ben jij, waar haal je energie uit, wat zijn jouw talenten en waar ligt jouw ontwikkelpotentieel?” Competenties zijn kwaliteiten uit het verleden, die niet altijd van toegevoegde waarde in de toekomst. Het gaat om veranderkracht, dat staat centraal. De cultuur in het team, het doel en de gedeelde waarden zijn van belang in het welbevinden van de werknemer, en het behalen van succes.

Bron: Marian de Joode

Organisatie 4.0: “Het gaat om veranderkracht”