Leiderschap en ‘de dialoog’

Steeds meer krijgt de ‘zachte kant’ van het leiderschap aandacht. Maar slaan wij daar niet te ver in door, vraag ik mij af. Woorden als ‘luisteren’, ‘verbinden’ en ‘in hun kracht zetten’ zijn vaak gebezigde termen. De rode draad: jouw rol als manager is te zorgen dat de mensen in jouw team zich als expert kunnen ontwikkelen en dat de samen werking goed verloopt. Jouw rol is dichtbij je teamleden te staan, zodat je hun beweegredenen kent. En omdat de omgeving snel kan veranderen is het belangrijkste hulpmiddel dat leiders houvast kan geven ‘de dialoog’. Want, met ‘de dialoog’ kun je zorgen dat je weet wat er speelt en op basis van alle meningen sturing geven aan het resultaat van de dialoog.

Maar wat zijn deze begrippen waard als er geen bindende visie is? Wat hebben wij aan een perfecte samenwerking als iedere vorm van richting ontbreekt? Er zullen toch ook resultaten geboekt moeten worden?

De belangrijkste taak van een leider is naar mijn mening dat hij de koers bepaalt, de lijnen uitzet. Met andere woorden, haalt hij resultaten en wordt onder zijn leiding het voortbestaan van het team en de continuïteit van de organisatie veiliggesteld?

De markt is een ‘oorlogsveld’ geworden, waarin concurrenten elkaar bestrijden, klantenwensen continu veranderen en de technologie bestaande businessmodellen overbodig maakt. Steeds meer bedrijven nemen deze stijl over omdat ook zij te maken hebben met een complexe en onvoorspelbare omgeving waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen.

Kortom, veranderingen zijn nodig om te overleven, en de onderneming op koers te houden, en dat is de belangrijkste taak van de leider. Hij/zij zet de eerste stappen, geeft het voorbeeld, inspireert en overtuigt mensen. Als leidinggevende moet je stappen durven te nemen. Waarom? Omdat je als leider overtuigt bent in welke koers te varen. Persoonlijk, geloof ik niet in sturing, op alleen ‘de dialoog’ van het leiderschap. Het komt er veel meer op aan om een juiste balans te vinden tussen sturing en ‘de dialoog’.

Uiteindelijk komt het aan op commerciele slagkracht en het vermogen jezelf ten opzichte van je concurrenten te onderscheiden. Waarbij klanten zo tevreden zijn dat ze jouw bedrijf aanbevelen bij anderen. Tenslotte gaat het om gepassioneerde en betrokken medewerkers binnen jouw bedrijf die trots zijn op het succesvolle team waar ze deel van uitmaken en de resultaten die ze boeken.

 

 

 

 

 

 

Leiderschap en ‘de dialoog’