Evaluatiegesprekken

Een belangrijk onderdeel van onze Executive Search procedure is een evaluatiegesprek met de bemiddelde kandidaat en de opdrachtgever, na 3-4 maanden van indiensttreding. Tijdens het evaluatiegesprek worden o.a. onderstaande items besproken.

Komt het beeld van de organisatie en functie overeen zoals wij deze tijdens het intake gesprek geschetst hebben.

Hoe zijn de eerste maanden verlopen, hoe verliep de introductie en de opstart van de samenwerking voor zowel de kandidaat als opdrachtgever.

Ervaren zowel de kandidaat als de opdrachtgever een ‘persoonlijke click’ met elkaar.

Hoe verloopt de communicatie, de samenwerking, zijn er discussies geweest.

Is er een strategisch, verbeter of plan-van-aanpak voorstel plan uitgewerkt en gepresenteerd met de daarin opgenomen de activiteiten met ‘mile stones’ om de eerste stappen voorwaarts te maken.

Zijn er heldere en duidelijk afspraken gemaakt over ieders verwachtingen voor de komende periode.

Hoe wordt teruggekeken op de procedure, hoe heeft de kandidaat deze ervaren?

Wij ervaren dat een evaluatiegesprek als een definitieve afsluiting van de procedure wordt gezien en zowel voor ons als voor opdrachtgever en kandidaat als waardevol wordt gezien.

Een evaluatiegesprek behoort standaard tot onze procedure, wij ontvangen graag een feedback over de kwaliteit van onze dienstverlening en vooral ook hoe wij eventueel onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Evaluatiegesprekken