“De toekomst is aan recruiter die écht menselijk het verschil kan maken.”

De wereld van recruiters in 2025?

De wereld van bureaurecruiters staat de komende jaren voor een grote verandering. Recuiters uit alle facetten van de Nederlandse samenleving merken de enorme schaarste op de arbeids- en flexmarkt. Tegelijkertijd vliegen er allerlei technologische ontwikkelingen om de diverse recuitersoren. Een vorm van innovatie, niet alleen technologisch, maar ook op het gebied van hun businessmodel, lijkt noodzakelijk.

Daarom werd er de vraag gesteld, tijdens het Werf & Jaarcongres, “Hoe ziet de recruitmentwereld over 5 jaar eruit?” Dat leverde de volgende impressies en voorspellingen op.

Van ‘menselijke connecties maken’, zoals Sjamilla van der Tooren zegt, tot ‘het debat van kosten naar waarde verplaatsen’, zoals Steven Gudde bepleit, en ‘af en toe ook nee durven verkopen’, zoals Sonja Brouwer zegt.

“De toekomst is aan de recruiter die menselijk gezien écht het verschil kan maken”

‘Het is belangrijk dat we ervoor zorgen dat we geen robots worden, want als je je gedraagt als een robot, dan weet je één ding zeker: dan word je ook vervangen door een robot.’

“De toekomst is aan recruiter die écht menselijk het verschil kan maken.”